Basın Toplantısı Notları

Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, işletmeleri yarına hazırlamaya yönelik çalışmalarında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile işbirliğine imza attı. İşbirliği, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erol Bilecik ve TÜSİAD-Bilkent Üniversitesi Bilgi Toplumu Forumu (BTF) Direktörü Prof. Dr. Altay Güvenir’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıyla açıklandı. Toplantıda, Vodafone Türkiye’nin Temmuz 2014’te oluşturduğu Yarına Hazırım Platformu çerçevesinde işletmelerin en geniş kapsamlı röntgenini çeken ve dijitalleşmeye hazırlık durumlarını değerlendiren ilk rapor olma özelliği taşıyan Yarına Hazırım Raporu’nun sonuçları da açıklandı.

 

“Yarına Hazırım” projesi ile ortaya çıkan tespitler, Vodafone ve TÜSİAD arasındaki işbirliği kapsamında, TÜSİAD-Bilkent Üniversitesi BTF tarafından analiz edilecek ve çözüm önerileri belirlenecek. Böylece firmaların daha fazla dijitalleşmesi ve bunun sonucunda ülkemizin dijitalleşme yarışında çok daha üst sıralara çıkması hedefleniyor.

 

Engin Aksoy: “Türkiye’de işletmelerin Dijitalleşme Endeksi’ni %53’e çıkardık”

 

Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi:

 

“Türkiye ekonomisinin yaklaşık %95’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Gelecekteki olası değişiklikler karşısında ayakta kalmalarını sağlamak için KOBİ’leri daha verimli hale getirmek son derece önemli. Ülkemizde işletmelerin dijital haritasını oluşturma hedefiyle Temmuz 2014’te sunduğumuz Yarına Hazırım Platformu ile KOBİ’lere Vodafone kullanıcısı olsun veya olmasın hiçbir ücret ödemeden dijitalleşme endeksini hesaplama ve verimliliklerini artıracak teknoloji çözümlerine ulaşma imkânı sunuyoruz. Yarına Hazırım Platformumuz kurulduğu günden bugüne 2 milyon defa ziyaret edildi. Toplamda 41 bin işletme dijitalleşme endeksini hesapladı ve ihtiyaçlarını öğrendi. Lansmanımızdan bu yana yaptığımız çalışmalarla Türkiye’de işletmelerin dijitalleşme endeksini %48’den %53’e çıkardık. Hedefimiz daha büyük; Türkiye’nin dijitalleşme endeksini %75’e çıkarmak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar Vodafone’dan dijital dönüşüm danışmanlığı alan işletmelerin Dijitalleşme Endeksi ise %58’den %78’e çıktı. Bu bağlamda, KOBİ’leri yarına hazırlama konusunda bizimle aynı vizyonu paylaşan TÜSİAD ile işbirliğinde bulunmaktan son derece memnunuz. Ülke genelinde KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm’de yerini alması ve uluslararası pazarlarda aktif faaliyet göstermesi yolunda değerli bir sinerji yarattığımıza inanıyoruz. Yarına Hazırım Raporu ile Vodafone tarafından pazarı anlamak ve fırsatları belirlemek amacıyla tasarlanan yenilikçi yaklaşımı açıklamayı amaçladık. Bu raporun TÜSİAD’ın desteğiyle daha fazla işletmeye ışık tutacağına inanıyoruz.”

 

 TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi:   

 

“Türkiye’nin uluslararası rekabet endekslerinde anlamlı bir sıçrama yapabilmesi için bilime, inovasyona ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu her ortamda tekrarlıyoruz. Ancak veriler bize gösteriyor ki bu alanlarda henüz öncü konumda değiliz. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın daha kat etmesi gereken uzunca bir yol var. Uluslararası alanda da başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının rekabet edebilirliği açısından yeni teknolojilere yatırım yapması gereği dile getiriliyor. Örneğin AB şirketlerinin sadece % 1.7’sinin ileri dijital teknolojileri iş süreçlerinin bir parçası yaptığı ve yeni iş fırsatlarını yakaladığı; Avrupalı imalat şirketlerinin yaklaşık yarısının ise ileri üretim teknolojilerini kullanmadığı yönünde kritikler yapılıyor. Oysa ki teknolojik gelişmeler, işletme yapısında köklü değişikliklere neden oluyor ve yeni pazarlara girme, ürünlerini ve hizmetlerini sunma, süreçlerinin verimliliğini artırma, müşteri kazanımı ve müşteri sadakatinin sağlanmasında işletmelere yeni yollar sunuyor. Türkiye’deki işletmelerin çok önemli bir kısmı KOBİ’lerden oluşuyor. KOBİ’lerin büyümesi ve ihracat pazarlarının genişlemesi ile birlikte ülkemizin küresel rekabet avantajının güçlenmesi, üretkenlik ve milli gelir artışı da beraberinde gelecek. TÜSİAD olarak bu dönem çalışmalarımızda dijitalleşme ve özellikle KOBİ’lerde teknoloji kullanımı konusu bu nedenle çok önemli bir yer tutuyor.”

 

Bilkent Üniversitesi–TÜSİAD BTF Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir ise, şöyle konuştu:

 

“BTF olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Türkiye ekonomisinde KOBİ’ler çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla, KOBİ’lerin dijitalleşmesi tüm Türkiye’nin dijitalleşmesinde çok önemli bir etken. Vodafone, Türkiye’deki KOBİ’leri temsil ettiğini düşündüğümüz firmaların, “Yarına Hazırım” projesi kapsamında çıkardığı tespitlerini, BTF ile paylaşıyor. BTF olarak bu bilgileri çeşitli makine öğrenmesi ve veri madenciliği teknikleri kullanarak analiz edeceğiz. Bu analiz sonucunda KOBİ’lerde bilgi teknolojilerinin kullanımı konusundaki durumu görme fırsatı bulacağız. KOBİ’lerin bilgi teknolojileri kullanma nedeni doğal olarak verimliliklerini ve karlılıklarını artırıyor. Bu analiz sayesinde hangi teknolojilerinin hangi şartlar altında KOBİ’ler tarafından benimsendiğini hangilerinin ise benimsenmediğini öğrenme fırsatı bulacağız. Bu analizlerin sonunda sebeplerin ortaya çıkarılması için yeni araştırmalar yapılabileceği gibi, bazı teknolojilerin kullanılmasında KOBİ’ler tarafında yaşanan sorunlar varsa da bunların belirlenip çözüme ulaştırılması sağlanabilecek.”

 

Şirketlerin %40’ı ortalama dijitalleşme skorunun üzerinde

 

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi tarafından hazırlanan Yarına Hazırım Raporu’nda, Türkiye’deki işletmelerin geleceğe hazır olmasının önemine değinilerek dijitalleşme yolunda hazırlık seviyelerine göz atılıyor. Dijitalleşme ve teknoloji kullanımının bir yolculuk şeklinde tasarlandığı raporda sözü geçen Yarına Hazırım Platformu, işletmelere dijitalleşmeyi hayata geçirmeleri için ihtiyaçlarına uygun yol haritası oluşturma konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

 

81 il ve 37 farklı sektörden 22 bin işletmenin doldurduğu Dijitalleşme Endeksi uygulamasının sonuçlarına göre;

 

  • Türkiye’nin ortalama dijitalleşme skoru %53 olurken, en büyük şehirlerin skorları %50 ile %62 arasında değişiklik gösteriyor.
  • Türkiye’deki şirketlerin %80’ini barındıran 12 büyük şehirden sadece 6’sı Türkiye ortalamasının üzerinde.
  • En büyük 12 şehirden 7’sinde şirketlerin %70’inden fazlasının dijitalleşme skoru 70’ten düşük.
  • En büyük sektörlerden sadece 7’si Türkiye ortalamasının üzerinde.
  • Toplam şirket sayısının %39’una karşılık gelen ve dijitalleşme seviyeleri çok düşük olan inşaat, gıda, tekstil ve perakende gibi nispeten daha büyük sektörlerde önemli fırsatlar söz konusu.
  • Toplamda, tüm şirketlerin sadece %40’ı ortalama dijitalleşme skorunun üzerinde.
  • Tüm işletmeler arasında çalışan sayısı 10’dan az olan şirketler 49 ile en düşük ortalama dijitalleşme skoruna sahipken, 250 ve üzeri çalışanları olan şirketler 68 ile en yüksek ortalama skora sahip.
  • Bütün firmaların %95’ini teşkil eden ve çalışan sayısı 100’den az olan KOBİ’lerin ortalama dijitalleşme skoru ise %53 ve bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor.
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin