29 Nisan 2015 Çarşamba günü gerçekleşen Bilgi Teknolojileri Toplumunun ilk üst kurulu toplantısında kuruluşu değerlendiren Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar şunları ifade etti:

“BTF’nin ilk Üst Kurul toplantısı 29 Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. “Bilgi Toplumu Forumu”nun kuruluşunu değerlendiren Bilkent  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar şunları ifade etti: “Ülkemizin küresel ekonomide hedeflediği yere ulaşabilmesi için her alanda daha rekabetçi, daha yenilikçi, katma değeri daha yüksek bir ekonomik yapıyı inşa etmesi gerekmektedir. Çağımızın hammaddesi ise artık bilgi’dir. Bilgi tabanlı bir ekonominin dinamikleri oldukça kapsamlıdır. Eğitim sisteminden, iş yaşamına, sağlık hizmetinin sunulmasından ulaşım hizmetlerine ve hatta şehirlerin daha akıllı tasarlanmasına kadar çok boyutlu, çok katmanlı bir yapıdan bahsediyoruz. Bu dönüşümü sağlamaya çalışan Kalkınma Bakanlığı ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının çabalarına bugün kuruluşunu yaptığımız Bilgi Toplumu Forumu ile destek vermek istiyoruz.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran–Symes Forum çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Teknolojinin yeni dünyasında ancak hayallerine sınır tanımayanlar başarılı olacak. Hızla değişen daha akıllı dünyanın bizi getirdiği noktayı iş dünyasının, kamu sektörünün ve tüm kamuoyunun çok yakından takip etmesi gerekiyor. Bu çabaya anlamlı bir katkı sunmak için Bilkent Üniversitesi ile birlikte Bilgi Toplumu Forumu’nu kurduk. Bilkent Üniversitesi’nin kendi alanındaki önemli birikimi yardımıyla dünyadaki dijital gündemi yakından izleyeceğiz. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü için çalışmalar yaparak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. İş dünyamızın her anlamda daha verimli olması için biriken büyük verinin daha anlamlı işlenmesi gerekiyor. Bilgi Toplumu Forumu öncelikle bu konuya eğilerek, iş dünyasının rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunacak. Forum’un özellikle genç girişimcilerin ve akademisyenlerin yeni gelişmeler ve eğilimler konusunda başvurabilecekleri bir kaynak olmasını hedefliyoruz. “

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin